Naturlig läkning med jordning

Jordstav med 15 m ledning

  • Jordstav med 15 m ledning
Till våra Evolution jordningsprodukter har vi en 30 cm rostfri stålstav med 15 meter ledning. Notera att Evolution produkter använder 4 mm han och honkontakt, Earthing använder 4,7 mm han och honkontakt. Har ni en jordstav från Earthing säljer vi en speciell adaptersladd så ni kan koppla Evolution produkter till den.

Jordstaven trycker man ner i marken ca 30 cm ut från husgrunden där marken är fuktig. Är marken frusen, ta av plasthylsan från metallstaven och slå ner staven i marken med en hammare. Slå ej på plasthylsan, då går den sönder. Ledningen dras in genom ett fönster eller en dörr fram till platsen man önskar koppla in sin jordningsprodukt. Ledningen går inta av när ni stänger fönstret, den består av en plastklädd stålvajer. Från jordledningens ände kopplar man sen sladden från lakan matta eller omslag. I änden av ledningen kan man sätta en T-koppling eller 4-vägs koppling så det går att koppla in flera produkter samtidigt, om det behövs.

Jordledningen bör man fästa på fasaden fram till fönstret. Är det en träfasad kan man använda små plastklammer som kan köpas i de flesta elbutiker och även i matvaruhus. Det går även bra att dra jordledningen längs ett stuprör och fästa med buntband eller stark tejp. Fäst alltid ledningen så att den inte kan skadas eller gå av. Häftmassa eller smältlim är också användbara material för att fästa ledningen med. Fäst gärna ledningen i hörnet av fönsterkarmen med några små kabelklammer. I en träkarm kan man göra ett litet spår med en skruvmejsel att dra ledningen i.

Varianter

Jordstav med 15 m ledning

239,00 Kr

Liknande produkter