.

Jordstav med 15 m ledning

  • Jordstav med 15 m ledning
Till våra Evolution jordningsprodukter har vi en 30 cm rostfri stålstav med 15 meter ledning. Notera att Evolution produkter använder 4 mm han och honkontakt, Earthing använder 4,7 mm han och honkontakt. Har ni en jordstav från Earthing säljer vi en speciell adaptersladd så ni kan koppla Evolution produkter till den.

Jordstaven trycker man ner i marken ca 15-30 cm ut från husgrunden där marken är fuktig. Är marken frusen, ta av plasthylsan från metallstaven och slå ner staven i marken med en hammare. Slå ej på plasthylsan, då går den sönder. Ledningen dras in genom ett fönster eller en dörr fram till platsen man önskar koppla in sin jordningsprodukt. I änden av ledningen kan man sätta en T-koppling så det går att koppla in två produkter samtidigt. Från jordledningens ände kopplar man sen sladden från lakan matta eller omslag. Har ni redan en jordstav från Earthing kan ni använda den, en liten adaptersladd följer med alla Evolution lakan, omslag och mattor (kommer inom kort)

Jordledningen bör man fästa på fasaden fram till fönstret. Är det en träfasad kan man använda små plastklammer som kan köpas i de flesta elbutiker och även i matvaruhus. Det går även bra att dra jordledningen längs ett stuprör och fästa med buntband eller stark tejp. Fäst alltid ledningen så att den inte kan skadas eller gå av. Häftmassa eller smältlim är också användbara material för att fästa ledningen med. Fäst ledningen i hörnet av fönsterkarmen. I en träkarm kan man göra ett litet spår att dra ledningen i. Fäst med klammer eller tejp.

Varianter

Jordstav med 15 m ledning

239,00 Kr

Liknande produkter